Rozpis služeb lektorů 29.4. - 10. 6. 2018 ve formátu *.xlsx

 

       Rozpis služeb lektorů od 29.4. - 10.6. 2018
               
      DATUM          Mše sv. v 7.00 hodin          Mše sv. v 9.00 hodin
29.4.2018   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
5. neděle velikonoční   JAN JELÍNEK   LUCIE JELÍNKOVÁ
Cyklus B   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      KAREL JELÍNEK   PETR JELÍNEK
6.5.2018   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
6. neděle velikonoční   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   TOMÁŠ BALÍK
Cyklus B   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      KAREL JELÍNEK   PAVEL BALÍK
10.5.2018 ČTVRTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost     MARTINA SACHSOVÁ      
Nanebevstoupení Páně 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      TOMÁŠ PAVLÍK      
13.5.2018   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
7. neděle velikonoční   LUKÁŠ JELÍNEK   JAKUB ŘEHÁK
Cyklus B   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   VLADIMÍR ČERNÝ
20.5.2018 NEDĚLE 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Seslání Ducha   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   STANISLAV FILÁK
Svatého / Boží hod 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
svatodušní     Cyklus B   KAREL JELÍNEK   DUŠAN BADIN
27.5.2018 NEDĚLĚ 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Nejsvětější    LUKÁŠ JELÍNEK   MARTINA SACHSOVÁ
Trojice   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
Cyklus B     JAN JELÍNEK   JAKUB ŘEHÁK
31.5.2018 ČTVRTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Těla a Krve   VLADIMÍRA FRANTOVÁ      
Páně (Boží tělo) 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
Cyklus B     PETR JUŘENA      
3.6.2018   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
9. neděle v mezidobí   KAREL JELÍNEK   TOMÁŠ BALÍK
Cyklus B   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      JAN JELÍNEK   PAVEL BALÍK
8.6.2018 PÁTEK 1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
Slavnost Nejsvětějšího    DUŠAN BADIN      
Srdce Ježíšova 2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
Cyklus B     STANISLAV FILÁK      
10.6.2018   1. ČTENÍ   1. ČTENÍ  
10. neděle v mezidobí   VLADIMÍRA FRANTOVÁ   LUCIE JELÍNKOVÁ
Cyklus B   2. ČTENÍ   2. ČTENÍ  
      LUKÁŠ JELÍNEK   PETR JUŘENA