Aktuality

Nejlépe opravená kulturní památka - hlasování

24.03.2024 13:35
Nejlépe opravená kupturní památka - hlasování   Prosím podpořte opravu kapliček křížové cesty ke sv. Jakubu ve hlasování o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje. Opravené kapličky mají v seznamu soutěžících památek číslo 6.   Pošlete hlas formou sms ve tvaru:...

POZVÁNKA - postní duchovní obnova v Rosicích

24.01.2024 09:45
ŘK farnost sv. Martina v Rosicích zve na postní duchovní obnovu KŘÍŽ A RADOSNÁ ZVĚST vedenou PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD. Uskuteční se 16. března 2024 v 9 - 12h v sále Zámeckéhjo kulturního cestra.   Pozvánka a celý program ZDE

Promluva v den Narození Páně 25.12.2023, Neslovice - děkan Koutný F.

31.12.2023 10:10
Děkujeme p. MUDr. Františku Matušinovi za poskytnutí promluvy otce Koutného. Ke stažení ZDE.

Od Marka Váchy nejen studentům 3. lékařské fakulty

25.12.2023 18:14
Na opakovanou žádost MUDr. Františka Matušiny jsem článek otce Marka Váchy z farních webových stránek odstranil.   Patrik Feith, administrátor webu   Článek si můžete přečíst...

Nedělní roráty

27.11.2023 20:29
Zveme všechny děti na nedělní roráty 3. 12. Sraz dětí bude v zimní kapli přede mší sv. Dostanou lucerničky, které ponesou k oltáři. Na všechny se těšíme.

Mikulášská nadílka

23.11.2023 10:02
Zveme Vás na Mikulášskou nadílku, která se koná ve farním kostele ve středu 6. 12. po mši sv. Začátek mše sv. je v 17 hodin. Po mši sv. přijde sv. Mikuláš s anděli a rozdá dětem dárky.  Děti, které má sv. Mikuláš obdarovat, prosíme, zapište do seznamu v kostele za lavicemi. Všichni jsou...

Zápis ze setkání pastorační rady 8. 11. 2023

11.11.2023 20:52
  1. Finanční hospodaření za r. 2022, příjmy a vydání   2. Situace s energiemi, nárust u plynu více než 300%, ze 40 000 Kč na 134 000 Kč /fara/   3. Nová platba za odkanalizování dešťových srážek za kostel /cca 40 000 Kč/ a za faru /cca 13 000Kč/   4. Předběžný rozpočet...

Čistění rýn a okapů v Budkovicích

18.10.2023 12:51
V úterý 17.října jsme se sešly u naší kapličky v Budkovicích, a vyčistily jsme rýny, které byly zanešeny listím a větvičkami z okolních stromů. Rýny byly plné a při dešti voda ze střechy stříkala mimo odtokové rýny. Paní Knížátková přinesla rozkládací žebřík, paní Syslová potřebné...

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

19.09.2023 19:33
Aktuální rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2023 / 2024 nalezdete ZDE

Sbírka na bohoslovce 24. 9.

18.09.2023 20:25
V neděli 24. 9. bude sbírka na bohoslovce. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať.