Aktuality

19.09.2023 19:33

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Aktuální rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2023 / 2024 nalezdete ZDE

—————

18.09.2023 20:25

Sbírka na bohoslovce 24. 9.

V neděli 24. 9. bude sbírka na bohoslovce. Za Vaši štědrost Pán Bůh zaplať.

—————

05.07.2023 20:31

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. Budkovice

Letošní svátek svatého Cyrila a Metoděje vyšel na krásnou letní středu. Slavnostně vyzdobená kaplička byla plná farníků i poutníků, z letního salesiánského tábora přišlo i 25 dětí. Mši svatou sloužil náš pan farář Miroslav Kazík, na varhany hrál Jan Černý. Po skončení mše měly  místní...

—————

25.06.2023 16:52

Farní táborák

V pátek 30. 6. po mši sv., která bude v 17 hodin, tj. v cca 18 hodin, se uskuteční na farní zahradě táborák. Občerstvení si vezměte s sebou (špekáčky, pečivo, nápoje). Všichni jste srdečně zváni.

—————

11.06.2023 20:58

Fotky z prvního sv. přijímání

Děkujeme Radce Dvořákové za krásné fotky.

—————

05.06.2023 21:14

Fotky z Noci kostelů

Můžete se podívat na fotky z letošní Noci kostelů. Všem organizátorům i účinkujícím děkujeme.

—————

18.05.2023 14:08

Noc kostelů 2. 6. 2023 - program

V pátek 2. 6. proběhne tradiční akce Noc kostelů. I naše farnost se připojí s bohatým programem: 18:00 • mše svatá (doprovází schola Ivančice) do 19:00 • koncert (schola Ivančice) 19:00 – 19:45 • koncert žáků ZUŠ Ivančice 19:00 – 20:00 • program pro děti v zimní kapli 19:00 – 21:30 • prohlídka...

—————

14.03.2023 11:54

Křížová cesta Budkovice + foto

Milí farníci, v Budkovicích se každý čtvrtek v 16.30h modlíme pobožnost Křížové cesty. Rádi Vás přivítáme mezi námi. Za budkovské - Vlaďka Frantová   A Vlaďce děkujeme za krásné fotky kaple v Budkovicích.  

—————

01.02.2023 19:09

Fotky z Tříkrálové sbírky

Děkujeme Radce Dvořákové za fotky z Tříkrálové sbírky, která se konala 7.1.

—————

23.01.2023 16:02

Biskup Malý: Jasně deklaruji, že budu volit Petra Pavla

Celý článek zde.

—————