O farnosti

Naše farnost působí v malebném jihomoravském městě asi 20km jihozápadně od Brna. Město Ivancice bylo založeno počátkem 13. století. Největšího rozkvětu dosáhlo v 16. století, kdy zde sídlili českobratrští biskupové, kteří zde provozovali tajnou tiskárnu, později převezenou do Kralic nad Oslavou.. Tam se poté tiskla známá Bible kralická. Po roce 1848 se Ivančice staly centrem hospodářského života celého okolí. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 

Farní chrám Nanebevzeti Panny Marie je gotická stavba pochází ze 14. až 15. století. Hranolovitá věž kostela tvoří dominantu města. Původně stála samostatně a měla strážní funkci. (foto Radka Dvořáková)

Poutní kaple sv. Jakuba stojí na jednom z nejvýše položených míst nad Ivančicemi. Původní stavba vznikla r. 1481. Ke kapli vede křížová cesta pocházející z 19. století. Každý rok se zde konají svatojakubské poutě. (foto Radka Dvořáková)

V nedalekých Řeznovicích stojí románský kostel sv. Petra a Pavla. Pro svou výjimečnou architekturu je tento kostel ojedinělý nejen na Moravě, ale i v Evropě. Byl postaven kolem roku 1160, renesanční loď pochází z r. 1505. (foto Radka Dvořáková)

K naší farnosti patří také kaple sv. Trojice - bývalá hřbitovní kaple byla vybudována roku 1560, roku 1838 přistavěna věž a kruchta (kůr). Jedná se o jednolodní stavbu s odsazenou apsidou (výklenek pro oltář ) a hranolovou věží na západě. V podvěží má renesanční portál. Oltář s obrazem svaté Trojice pochází z roku 1635. Obraz byl přemalován zdejším rodákem Alfonsem Muchou.

V okolí Ivančic se také nachází celá řada dalších kaplí, kapliček, křížů a božích muk. (foto Radka Dvořáková)

V naší farnosti působí chrámová schóla a dětský pěvecký sbor. Farnost v průběhu roku pořádá celou řadu různých aktivit.