2019

Pouť sv. Jakub 28.7. (foto Radka Dvořáková)
 
Pouť v Budkovicích 2019 (foto Radka Dvořáková)

První sv. přijímání 2. 6.  (foto Radka Dvořáková)

Velikonoční výzdoba (foto Radka Dvořáková)
 
Velikonoce 2019 (foto Radka Dvořáková)
 
Tříkrálová sbírka 5.1. (foto Radka Dvořáková)