Zrušení všech bohoslužeb - rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha

13.03.2020 07:55

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na
nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší
všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby
, společné pobožnosti, duchovní obnovy,
modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách
Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez
účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti
na nedělní bohoslužbě
. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně,
tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely
podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem
Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou
k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je
udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten
druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či
rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na
Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes,
abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách,
například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou
růžence
. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k
ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu
postu
, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto
prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio
Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh
s námi.

Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

—————

Zpět