Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

12.01.2015 15:27

Tříkrálová sbírka 2015

 

 

celkem vybráno:                           219 878,- Kč

 

 

 

z toho:                                                     číslo pokladničky

 

Ivančice město:          107 179,- Kč               (1-7, 9-15, 252)

Alexovice:                    21 587,- Kč               (17, 18)

Biskoupky                     6 844,- Kč                 (16)

Budkovice:                   8 927,- Kč                 (22, 251)

Hrubšice:                     8 612,- Kč                 (23)

Letkovice:                   19 301,- Kč                (19, 20)

Němčice:                     18 755,- Kč                (21)

Polánka:                      18 040,- Kč                (25, 26)

Řeznovice:                   10 633,- Kč                (24, 27)

        

Tyto prostředky

  • zajistí fungování stávajícího provozu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě  
  • přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu
  • budou financovat vybavení nového projektu Chráněného bydlení sv. Luisy pro osoby s demencí v Rajhradě
  • přispějí na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v ČR a v zahraničí

 

 

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky
a přispěli do jejich pokladniček.

Poděkování také patří více než stovce dobrovolníků, kteří koledování
a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.

—————

Zpět