Tříkrálová sbírka 2014

06.01.2014 19:47

V naší farnosti proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 11.1. Koledníci se začnou převlékat od 8 hodin v kostele u zpovědnic anebo po mši sv. Ta bude sloužena v 8.30h. Po ní dostanou koledníci požehnání na cestu. Všem dárcům děkujeme za štědrost a organizátorům za jejich práci Pán Bůh zaplať.

—————

Zpět