Svátost smíření

03.09.2017 20:30

Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou.

—————

Zpět