Program děkanátní pouti na Velehrad 8. května 2013

26.04.2013 14:30

Jak jsme Vás již informovali, ve středu 8. května proběhne děkanátní pouť na Velehrad.

 

Program pouti je následující:

* v 9 hodin je společná mše sv. na Velehradě, poté bude prohlídka baziliky

* prohlídka areálu na Velehradě, výběr z různých tras

* možnost společného obědu (platí i pro ty, co pojedou vlastní dopravou, je však třeba se nahlásit)

* prohlídka archeoskanzenu Modrá (1km od baziliky), vstupné 70,- (50,-) Kč

* při zpáteční cestě možnost navštívit horu sv. Klimenta u Kyjova nebo Žarošice

* cena zájezdu včetně obědu cca 250,- Kč

 

Přihlášky v kostele za lavicemi nebo u p. faráře.

 

—————

Zpět