Přehledné výsledky a využití Tříkrálové sbírky

16.01.2014 12:48

Tříkrálová sbírka 2014

 

celkem vybráno:           200 725,- Kč

z toho:

Ivančice město:    95 759,-

Alexovice:            11 759,-

Biskoupky               5 255,-

Budkovice:            12 191,-

Hrubšice:               9 698,-

Letkovice:            15 819,-

Němčice:              26 368,-

Polánka:               15 420,-

Řeznovice:             8 499,-

 

(v minulé sbírce v roce 2013 se vybralo 195 559,- Kč)

       

Tyto prostředky

  • zajistí fungování stávajícího provozu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě  
  • přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb v regionu
  • budou financovat vybavení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v r. 2014
  • přispějí na pomoc lidem v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v ČR a v zahraničí

 

 

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Stejné díky patří i více než stovce dobrovolníků, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.

—————

Zpět