Přednáška Marka Váchy z Noci kostelů

16.10.2017 11:33

Nabízíme k přečtení opis přednášky Marka Orka Váchy na téma "Kdo je Bůh?", kterou přednesl 9. 6. 2017 v Lechovicích při příležitosti Noci kostelů.

 

Otec Marek Vácha si vybral snad nejtěžší možné téma. Nabízí spoustu zajímavých myšlenek a pohledů. Proč považuji přednášku za tak důležitou? Snad každý věřící člověk byl někdy někým ze svého okolí dotázán na svoji víru. A "předmětem" naší víry (Bůh není předmět jako ostatní věci, proto ty uvozovky) je Bůh. A právě tato přednáška může pomoci k tomu, abychom věděli nejen jak o Bohu mluvit, ale také, a možná hlavně, jak o Bohu přemýšlet, modlit se, kontemplovat. Z přednášky lze vyvodit konsekvence pro svoje jednání a život.

—————

Zpět