Pobožnosti křížové cesty

18.02.2015 20:02

V době postní se budou konat pobožnosti křížové cesty v pátek v 17.30h a v neděli v 18h ve farním kostele. (PF)

—————

Zpět