Ohlédnutí za adventní duchovní obnovou

11.12.2014 12:31

V sobotu 6.12. jsme v našem kostele prožili adventní duchovní obnovu. Na pozvání našeho pana faráře ji vedl P. Mgr. Michael Maria Roman Frič, OCart., který nyní slouží jako kaplan v Moravském Krumlově.

Otec Roman Firč pobýval 19 roků v kartuziánském klášteře Marienau. Krtuziáni jsou jedním z nejtvrdších a nejpřísnějších řádů katolické církve. Vyjímečnost tohoto řádu je ilustrována tím, že kartuziánů je po celém světě jen asi 400. Obývají 24 klášterů.

Dopolední část duchovní obnovy byla rozdělena do dvou dílů. První díl spočíval v úvodu do kontemplativní modlitby. Tématem byl vánoční obraz Světla. Za pomoci příběhů, symbolických obrazů, přirovnání a dokonce pojmů z kvantové machaniky se otec Roman pokoušel vysvětlit hloubku a důležitost této formy modlitby. Na závěr proběhla krátká meditace zaměřená na vyprázdnění myšlenek a tím uvolnění místa pro Boží působení.

Ve druhém díle otec Roman opět formou příběhu poukázal na Ježíše Krista - vykupitele, toho, který chce na sebe brát naše viny, abychom zůstali svobodní a otevření pro Něho. Zakončen byl opět krátkou meditací.

Odpolední část již probíhala na faře. Otec Roman promítal fotografie z kláštera Marienau, které komentoval. Popisoval způsob života mnichů v klášteru, denní režim, formy modliteb a spoustu dalších zajímavých postřehů. A dokonce jsme se dozvěděli i o kulinářské specialitě jednoho bratra s názvem Hrůza z Karibiku (pro zvídavé čtenáře, jednalo se o polévku, ve velmi kartuziánském duchu.) Doprovodem fotografií byl i autentický zpěv mnichů, který dokresloval atmosféru kláštera. 

Za fotografie z duchovní obnovy vděčíme Radce Dvořákové.

(PF)

—————

Zpět