Fotky ze Tříkrálové sbírky

10.01.2015 23:05

Děkujeme Radce Dvořákové za fotky z letošní Tříkrálové sbírky. Také Pán Bůh odplať všem koledníkům, organizátorům i těm co do sbírky přispěli nebo se za její průběh modlili. (PF)

—————

Zpět