Dny evropského kulturního dědictví - zajištění dozoru v kostelích

03.09.2017 19:48

Prosím dobrovolníky o zajištění dozoru v rámci Dnů evropského kulturního dědictví ve farním kostele, kapli sv. Jakuba, Nejsvětější Trojice a kostela v Řeznovicích. Termín je sobota 9. 9. a neděle 10. 9. vždy v čase 13 - 17h. V kostele za lavicemi je možnost se zapsat na jednotlivé služby. Za vaši službu Pán Bůh zaplať.

—————

Zpět