Adventní duchovní obnova

01.12.2014 14:21
Zveme Vás na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 6.12. ve farním kostele.

Povede ji P. Roman Frič, kaplan z Moravského Krumlova, který pobýval 19 roků v kartuziánském klášteře v Německu. Kartuziáni jsou pravděpodobně nejpřísnější kontemplativní katolický mnišský řád.

Otec Roman Frič bude přítomen již na mši sv. v 7.30h. Dopoledne budou dvě přednášky v 9.30 a v 11.00 hodin.
Odpoledne po přestávce na oběd od 14.00 hodin proběhne videoprezentace o kartuziánském klášteře Marienau.
Přibližně v 15. hodin bude zakončení krátkou adorací a svátostným požehnáním.

Těšíme se na setkání s Vámi.
(PF)

—————

Zpět