Adorace v sobotu 7.3.

02.03.2015 10:29

V sobotu 7. března proběhne v době od 17 do 18 hodin adorace před nejsvětější svátostí s možností přijetí svátosti smíření. Adorace bude zakončena společně. (PF)

—————

Zpět