Výtěžek Tříkrálové sbírky

10.01.2013 13:39

Tříkrálová sbírka 2013

 

Celkem vybráno: 195 559,- Kč

 

z toho:

Ivančice město: 99 605, -

Alexovice:          11 458,-

Biskoupky:           5 221,-

         Budkovice:         10 310,-

Hrubšice:             7 057,-

Letkovice:          15 756,-

Němčice:            22 492,-

         Polánka:             15 958,-

         Řeznovice:            7 702,-

 

Tyto prostředky zajistí

  • fungování stávajícího provozu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

  • charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a duchovní péči

  • Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích

  • projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí v Rajhradě

  • podporu a rozvoj činnosti farních charit

 

Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.

Stejné díky patří i více než stovce dobrovolníků, kteří koledování a organizaci sbírky věnovali nezištně svůj čas a síly.

 

Podrobný rozpis výtěžku jednotlivých pokladniček naleznete zde.

—————

Zpět