Tříkrálová sbírka

05.01.2013 10:17

V sobotu 5.1. a v neděli 6.1. proběhne tradiční Tříkrálová sbírka.

Všem děkujeme za vlídné přijetí koledníků i finanční dary, které budou použity na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Tuto dobročinnou akci pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Foto zde.

—————

Zpět