Tříkrálová sbírka v Ivančicích

04.01.2018 09:34

V sobotu 6. 1. proběhne v Ivančicích Tříkrálová sbírka. Prosíme o vlídné přijetí koledníků a všem, kteří sbírku zajišťují nebo se na ní jakýmkoli způsobem podílejí srdeční Bán Bůh zaplať.

—————

Zpět