Slavnost Světla v kapli Nejsvětější Trojice 31.10.

25.10.2015 18:22

V sobotu 31.10. v 19 hodin bude v kapli Nejsvětější Trojice ekumenická modlitba Světla se zpěvy z Taizé. Poté bude na faře přátelské setkání. Prosíme ty, kdo hodlají přijít, aby zajistili malé pohoštění. Děkujeme. (PF)

—————

Zpět