Sbírka na podporu Ukrajiny

19.04.2016 22:09

Na neděli 24. 4. je vyhlášena sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině. Všem dárcům upřímné Pán Bůh odplať. (PF)

—————

Zpět