Sbírka na katechetky

06.02.2016 10:27

V neděli 7.2. proběhne sbírka na odměny katechetkám, které vyučují naše děti náboženství na faře. Odměna za jejich službu je plně hrazena naší farností. Za školní rok činí celkem cca 15.000,- Kč a to včetně pomůcek. Všem, kteří přispějí upřímné Pán Bůh zaplať.

—————

Zpět