Sbírka na Charitu ČR

09.05.2016 20:08

Na něděli 15.5. je vyhlášena sbírka na Charitu ČR. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.

—————

Zpět