Rozpis lužeb lektorů

03.04.2013 22:53

Do rubriky Život farnosti byla přidána sekce "Rozpis služeb lektorů". Zde jsou uvedeni lektoři, kteří čtou první a druhé čtení při nedělních bohoslužbách. Všem lektorům Pán Bůh zaplať za jejich službu.

—————

Zpět