Program pouti ke Svaté bráně do Znojma

05.05.2016 15:47

Zde je několik informací k farní pouti do Znojma ke Svaté bráně.

Odjezd autobusu je tuto sobotu 7.5. v 7:30 od Besedního domu, jak bylo řečeno v ohláškách. Autobus je pro 49 lidí a zapsalo se zatím 32 lidí včetně dětí, takže je ještě možnost se přihlásit u pana faráře. Zkusme místa v autobusu zaplnit. Prosím vás proto, abyste tento email přeposlali i dalším farníkům, na které nemám kontakt, nebo je zvali osobně.

 

Abychom mohli čerpat duchovní plody Roku milosrdenství, je třeba splnit tyto podmínky: https://www.apha.cz/ziskani-odpustku-v-ramci-roku-milosrdenstvi

Jednou z podmínek je i svátost smíření, proto využijte možností v následujícím týdnu, a to vždy půl hodiny přede mší svatou večer (pondělí a pátek otec Pavel, ve středu cizí zpovědník).

 

A ještě krátce k programu:

Mše svatá bude v 9 hodin v kostele Svatého Kříže, kde je Brána milosrdenství, společný oběd bude už v 11 hodin v restauraci u Karla, pak je v plánu projet se vláčkem po hlavních památkách Znojma, navštívit podzemí, rotundu sv. Kateřiny apod. Přesný časový harmonogram bude nahlášen v autobusu. 

 

Patr Jelínek

 

—————

Zpět