Poděkování institucím a subjektům, které podpořily projekt obnovy funkčnosti zvonů na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích

26.01.2016 08:31

V roce 2015 proběhla první fáze obnovy funkčnosti zvonů
na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích 
s celkovou částkou  368 543,- Kč. Na financování tohoto projektu se podílely následující instituce: 


Jihomoravský kraj částkou  100 000,- Kč, 
Nadace ČEZ částkou   70 000,- Kč,  
Ministerstvo kultury a příspěvek města Ivančice částkou 140 000,- Kč ,
Římskokatolická  farnost Ivančice částkou  58 543,- Kč.
 

Všem dárcům a sponzorům děkujeme.

                                                            Římskokatolická farnost Ivančice

—————

Zpět