Postní duchovní obnova

11.03.2013 14:06

V sobotu 16. března se uskuteční ve farním kostele Postní duchovní obnova na téma Rok víry a Eucharistie, kterou povede trvalý jáhen Ladislav Kinc.

 

Návrh programu duchovní obnovy:

 

7h - rozjímání, biblický sv. růženec

7.30h - mše svatá

9h - hlavní pravdy víry

10h - Katechismus a Eucharistie

11h - vyznání víry

12 - 14h přestávka na oběd

14h - 11. kapitola listu Židům

15h - adorační křížová cesta, svátost smíření

16h - svátostné požehnání, zakončení duchovní obnovy. Poté možná beseda a agapé.

 

Všichni jste srdečně zváni.

—————

Zpět