Fotografie ze zpěvů z Taizé u sv. Jakuba

20.05.2013 09:14

Zde si můžete prohlédnout fotografie z ekumenické modlitby se zpěvy z Taizé, která proběhla 18.5. v kapli sv. Jakuba. Za krásné fotky děkujeme Radce Dvořákové.

—————

Zpět