Fotky

30.09.2015 09:46

Děkujeme Radce Dvořákové za fotky ze mše sv., kdy jsme děkovali za úrodu. A za nové fotky z farního dne a Noci kostelů. (PF)

—————

Zpět