Diecézní pouť do Slavonic

20.05.2015 11:48

V rámci slavení Národního eucharistického kongresu v brněnské diecézi se v sobotu 6. června 2015 koná pouť do poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích. Pontifikální bohoslužba, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, bude slavena v 10.30 hodin. Po mši následuje eucharistický průvod do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde bude závěrečné požehnání.

 Program  je zde k nahlédnutí.

Kdo by měl zájem se poutě zúčastnit, ať se napíše do seznamu za lavicemi. Podle zájmu se zajistí doprava. (PF)

—————

Zpět