Aktualizace farní kroniky a knihovny

12.05.2016 15:53

Děkujeme Radce Dvořákové za doplnění farní kroniky za rok 2015 a za aktualizaci seznamu knih ve farní (nimi)knihovně.

—————

Zpět