1. národní eucharistický kongres

12.11.2015 15:37

1. národní eucharistický kongres

Národní eucharistický kongres 2015 je první akce tohoto druhu konaná v České republice. O jeho vyhlášení rozhodla Česká biskupská konference v červenci 2014. Přípravou byla pověřena pracovní skupina vedená P. Pavlem Dokládalem pod dohledem Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála.

Už od ledna se všechny farnosti v České republice na Národní eucharistický kongres připravovaly. Konaly se tematické přednášky, katecheze a adorace, věřící se za NEK také denně modlili.  Kongres se uskutečnil od 15. do 17. října 2015 vBrně. Zahájil ho ve čtvrtek bohoslužbou na Petrově brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Dále se byl na celý víkend připraven bohatý doprovodný program - přednášky, koncerty, divadelní představení atd.

Kongres vyvrcholil v sobotu 17. října závěrečnou mší svatou, eucharistickým průvodem ulicemi a svátostným požehnáním městu i celé zemi. Bohoslužbě předsedal a homilii přednesl papežský vyslanec kardinál Paul Josef Cordes. Zaplněné náměstí Svobody v úvodu mše bouřlivě ocenilo zvláštní poselství papeže Františka. Svatý otec v něm mimo jiné píše, že tuto událost považuje za příležitost k posílení a prohloubení víry lidu naší země, a proto NEK chválí a schvaluje. Slavnosti se zúčastnili všichni čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius GuiseppeLeanza, žilinský biskup Tomáš Galis jako zástupce Slovenska, cca 600 kněží a jáhnů, přes 400 řeholnic a řeholníků a více než tisíc ministrantů. Celkem organizátoři ohlásili přítomnost dvaceti pěti tisíc katolíků ze všech diecézí České republiky. Slavnost tohoto dne umocňovalo příjemně slunečné počasí.

Z naší farnosti se na kongres vypravily cca dvě desítky farníků s o. Pavlem a určitě všichni byli touto významnou událostí velmi obohaceni. Další farníci jistě využili možnosti shlédnout vše díky přímému přenosu ČT 2 a NOE. (RD)

—————

Zpět